• Usługi energetyczne

  Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych (obsługa formalności w zakładzie energetycznym) Budowa i naprawa linii kablowych Budowa i naprawa linii napowietrznych Przeglądy
  Read More
 • Pomiary elektryczne

  Wykonujemy wszystkie wymagane pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych. Zakres typowego przeglądu zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 to m.in.:oględziny instalacji (rozdzielnie,
  Read More
 • Instalacje elektryczne

   Nowe instalacje (projekty i wykonanie)Naprawy i modernizacjeInstalacje odgromoweUziemieniaKompensacja mocy biernejPomiary okresowe i przeglądy 5 letniePrzyłączenia do sieciInstalacji teletechniczne: LAN, TV,
  Read More

 DOBRE-INSTALACJE.PL

Energetyka Warszawa Sp. z o.o.
Ul. Koszykowa 79A lok. 51 02-008 Warszawa
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejeonowy
dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000738256
NIP: 7010828425
REGON: 380624737
Kapitał zakładowy w wysokości 30.000zł


Kontakt:

 +48 502 86 45 86
+48 501 38 82 35

biuro (at) energetyka.warszawa.pl

 • Usługi dodatkowe

  Usługi ziemne mikrokoparką JCB 8014 (łyżki 40cm, 100cm)Usługi podnośnikiem koszowym 16m Ceny indywidualne w zależności od zakresu prac
  Read More
 • Kompensacja mocy biernej

    Analiza faktur za zakup energii elektrycznej (optymalizacja zakupów energii) Pomiary mocy i energii wysokiej jakości analizatorem zasilaniaWycena i dobór
  Read More
 • Kontakt

   DOBRE-INSTALACJE.PL Energetyka Warszawa Sp. z o.o.Ul. Koszykowa 79A lok. 51 02-008 WarszawaWpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejeonowy dla
  Read More