• Usługi energetyczne

  Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych (obsługa formalności w zakładzie energetycznym) Budowa i naprawa linii kablowych Budowa i naprawa linii napowietrznych Przeglądy
  Read More
 • Pomiary elektryczne

  Wykonujemy wszystkie wymagane pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych. Zakres typowego przeglądu zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 to m.in.:oględziny instalacji (rozdzielnie,
  Read More
 • Instalacje elektryczne

   Nowe instalacje (projekty i wykonanie)Naprawy i modernizacjeInstalacje odgromoweUziemieniaKompensacja mocy biernejPomiary okresowe i przeglądy 5 letniePrzyłączenia do sieciInstalacji teletechniczne: LAN, TV,
  Read More
 • Usługi dodatkowe

  Usługi ziemne mikrokoparką JCB 8014 (łyżki 40cm, 100cm)Usługi podnośnikiem koszowym 16m Ceny indywidualne w zależności od zakresu prac
  Read More
 • Kompensacja mocy biernej

    Analiza faktur za zakup energii elektrycznej (optymalizacja zakupów energii) Pomiary mocy i energii wysokiej jakości analizatorem zasilaniaWycena i dobór
  Read More
 • Kontakt

  Energetyka Warszawa Sp. z o.o.Ul. Koszykowa 79A lok. 51 02-008 WarszawaWpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejeonowy dla M.St.
  Read More